วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Stair Falling

Stair Falling ตกบันไดจากช้างบนลงมาตายข้างล่าง จากกการต่อสู้กัน

Massage Chair

Massage Chair เก้าอี้นวดไฟฟ้า อยากมีสักเครื่องไหมเธอ


วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Mogul Skiing

เล่นสกีบนพุงเด็ก เล่นแบบมันส์เลย คลิปนี้ก็สุดยอดเหมือนกัน